+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Lifelong Education in Industry Skills Centres

Edukacja ustawiczna w Branżowych Centrach Umiejętności

DOI: 10.34866/7j6a-nv12

Stefan M. Kwiatkowski
ORCID: 0000-0001-6312-2732

 

Słowa kluczowe: edukacja ustawiczna, branżowe centra umiejętności, Krajowy Plan Odbudowy

Key words: continuing education, industry skills centres, National Recovery Plan.

Streszczenie: W artykule scharakteryzowano nowe placówki kształcenia ustawicznego – branżowe centra umiejętności, które zostały zapisane w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). W szczególności przedstawiono cele i funkcje tych placówek oraz formy ich działalności.

Abstract: The article characterizes new lifelong learning institutions – sectoral skills centres, which have been included in the National Recovery and Resilience Plan (NRP). In particular, the objectives and functions of these institutions as well as the forms of their activities are presented.