+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Competence gap of craftmasters in construction crafts in the light of the results of the „ENCORE” project 

Luka kompetencyjna mistrzów w rzemiosłach budowlanych w świetle wyników projektu „encore”

 

DOI: 10.34866/5bcs-3p54

Andrzej Wojciech Stępnikowski
ORCID: 0000-0001-7584-3449

Michał Jan Ślusarczyk
ORCID: 0000-0001-8537-5191

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo społeczne, aktywizacja osób starszych, koncepcja aktywnego starzenia się, wykluczenie społeczne, NGOs

Key words: skills gap, renovation wave, standard of examination requirements for master craftsmen, continuing education, lifelong learning, green deal, craftmasters, craftmanship, green skills

Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienie bezpieczeństwa społecznego w kontekście polityki senioralnej w obszarze gminy i partnerstwa wielosektorowego. W materiale podjęto wyzwanie zdiagnozowania potrzeb, zdefiniowania i przedstawienia celów, funkcji, zadań, jakie stoją przed Centrami Aktywności Seniorów (dalej: CAS). Ponadto przedstawiono możliwości współpracy i wykorzystania zasobów osobowo-rzeczowo-finansowych w realizacji programów i projektów wspierających osoby starsze w ich holistycznym rozwoju. Wskazano również na niektóre przykłady funkcjonowania Centrów w różnych adaptacjach wynikających z określonych możliwości i aktywności środowiska lokalnego.

Abstract: This article summarises the results of the ENCORE project ‚Environmental education model for masters and stakeholders involved in construction and renovation’. The project aims to lay the foundation for standards of the changes in examination requirments standards by demonstrating the existence of a competence gap among craftsmen. This gap is related to their awareness of the new challenges posed to them by the Renovation Wave. In this article, based on the conclusions drawn from our own research, we prese a initial proposal for changing the examinational requriments in building crafts.