+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Supporting the achievement of learning outcomes in vocational education with the use of innovative IT solutions

Wspieranie osiągania efektów uczenia się z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w kształceniu zawodowym

 

DOI: 10.34866/se12-7m61

Jacek Stańdo
ORCID: 0000-0002-0828-7267

Błażej Torzyk
ORCID: 0000-0003-4387-2741

Krzysztof Tomalczyk
ORCID: 0000-0001-5149-7262

Anna Tyl
ORCID: 0000-0002-1206-8593

Żywilla Fechner
ORCID: 0000-0001-7412-6544

Alicja Bortnik
ORCID: 0000-0002-1571-6197

Iwona Krawczyk-Kłys
ORCID: 0000-0001-5122-802X

 

 

Słowa kluczowe: kamera, podczerwień (IR), analiza termiczna, drukarki 3D, sieć 5G, współpraca szkoły zawodowej z uczelnią.

Key words: camera, Infrared (IR), thermal analysis, 3D printers, 5G network, cooperation between a vocational school and a university.

Streszczenie: Przedmiotem badań zaprezentowanych w artykule jest wskazanie potrzeby współpracy uczelni wyższych i szkół zawodowych w celu osiągania efektów uczenia się (Stańdo J., 2019) przez uczniów szkół zawodowych. Eksperyment przeprowadzony został w skali całego kraju przy wykorzystaniu pilotażowej infrastruktury sieci 5G, zlokalizowanej na terenie Politechniki Łódzkiej, poprzez transmisję online, na żywo. Dla uczniów szkół zawodowych zorganizowano trzy laboratoria online dotyczące nowoczesnych technologii: kamer termowizyjnych, drukarek 3D oraz sieci komórkowych 5G. Wyniki wykazały, że konieczna jest współpraca szkoły zawodowej i uczelni wyższej wspierającej poprawę jakości kształcenia uczniów szkół zawodowych ze względu na brak możliwości i/lub zasobów dydaktycznych oraz technologicznych czy też brak dostępu do nowoczesnych urządzeń technologicznych.

Abstract: The aim of the research presented in this article was to identify the need for cooperation between universities and vocational schools so that vocational students can
achieve learning outcomes (Stańdo J., 2019). The experiment was conducted nationwide using a pilot 5G network infrastructure at the Lodz University of Technology, through online, live broadcasting. Three online labs were organised for vocational school students on modern technologies: thermal cameras, 3D printers and 5G mobile networks. The results revealed that cooperation between a vocational school and a university supporting the improvement of the quality of vocational education is necessary, due to the lack of opportunities and/or teaching and technological resources, or lack of access to modern technological equipment.