+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Mass media as a source of pupils’ aggression

Elżbieta SAŁATA, Aleksander PIECUCH

Środki masowego przekazu źródłem agresywnych zachowań uczniów

Słowa kluczowe: środki masowego przekazu, agresja młodzieży, formy agresji.

Key words: mass media, youth aggression, forms of aggression.

Streszczenie: Media są obecnie nieodłącznym elementem kształtującym osobowość ludzką. Oddziałują głównie na ludzi młodych, będących w okresie kształtowania osobowości, postaw. Media kreują określone wzory zachowania, prowokują do określonego postępowania. Dają współczesnemu społeczeństwu wiele możliwości, ale niosą ze sobą także wiele zagrożeń, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Jedno ze znaczących zagrożeń to agresja dzieci i młodzieży. Celem opracowania było określenie wpływ mediów na pojawianie się zachowań agresywnych wśród młodzieży.