+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Research on iGEN generation among students from Radom

Grzegorz KIEDROWICZ

Badanie generacji iGEN na przykładzie radomskich studentów

Słowa kluczowe: pokolenie iGEN, smartfony, sieć globalna.

Key words: iGEN generation, smartphones, global network.

Streszczenie: W pracy przedstawiono charakterystykę generacji iGEN w oparciu o badania studentów I roku. Są to najstarsi przedstawiciele pokolenia użytkującego od najmłodszych lat smartfony i funkcjonującego w sieci globalnej. W badaniach tych chodziło nie tylko o diagnozę ich posługiwania się urządzeniami IT, ale również o ich jakość życia, stan psychiczny i samoocenę.