+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

State of the art report on CLIL implementation in Polish vocational schools

Beata NAWROT-LIS, Katarzyna SKOCZYLAS

Zastosowanie metody CLIL w polskich szkołach zawodowych

Słowa kluczowe: Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe, szkoła zawodowa, doskonalenie zawodowe nauczycieli, nauczanie języka obcego

Key words: Content and Language Integrated Learning, vocational school, teacher training, foreign language teaching

Streszczenie: Poniższy Raport zestawia informacje o aktualnym stanie wdrożenia metodologii CLIL w polskich szkołach zawodowych. Informacje te zostały zebrane za pomocą ankiet internetowych przeprowadzonych wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych. Raport jednoznacznie dowodzi, że aktualnie dostępne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli nie dostarczyły im niezbędnej wiedzy na temat metodologii CLIL, oraz wskazuje, że większość nauczycieli szkół zawodowych jest mocno zainteresowanych taką formą szkoleń.