+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Projektowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w aspekcie mobilności i sukcesu na rynku pracy

Dagmara KOWALIK

Designing professional qualification courses in the aspect of mobility and success on the labour market

Słowa kluczowe: kwalifikacyjny kurs zawodowy, edukacja ustawiczna, kariera zawodowa, standard kompetencji zawodowych, rynek pracy.

Key words: professional qualification course, continuing education, professional career, professional competence standard, labour market.

Abstract: Original research results on planning career, based on professional qualification courses, are presented. Professional qualification courses for professions in the area of services are designed. They are relevant to the European and National Qualification Frameworks (EQF and NQF) and a core curriculum or new professional competence standards. Achieved competences increase the potential and the mobility on the labour market.