+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Conferences, reviews, information

Konferencje, recenzje, informacje

15. edycja Światowego tygodnia Przedsiębiorczości. Debata ekspercka pt. „Potrzeba postaw przedsiębiorczych młodzieży XXI wieku w perspektywie wyzwań rynku pracy”, 14.11.2022, Radom – Mirosław Żurek

Kongres Radom Przyszłości, 1–2.10.2022, Radom – Mirosław Żurek

Pierwszy Kongres Kształcenia Dualnego – Krzysztof F. Symela

Konferencja stron Porozumienia sektora na rzecz rozwoju Gospodarki Wodorowej – Krzysztof F. Symela

XIX spotkanie grupy roboczej ds. monitorowania sektora budownictwa, 07.10.2022, Warszawa –  Michał Ślusarczyk

Konferencja MarCom Skills Day, 27.10.2022 – Tomasz Kupidura

Raport „Stan pracy hybrydowej w Polsce. Doświadczenia i oczekiwania”. Raport Deloitte, listopad 2022 – Krzysztof F. Symela

 

Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja naukowa „Uczenie się przez całe życie. Wyzwania dla edukacji pozaforomalnej i nieformalnej”

VI ogólnopolska konferencja naukowa „Rozwój nauczyciela i rozwój szkoły"

The 1st international conference teacher. Change-development