+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+

Urszula JERUSZKA

Professional activation of people aged 50+

Słowa kluczowe: pracownicy 50+, ustawiczna edukacja zawodowa, włączanie społeczne, aktywność zawodowa.

Key words: employees 50+, continuing vocational education, social inclusion, professional activity.

Abstract: People aged 50+ are at risk of social exclusion and the unemployment. The article deals with the issue of professional activation of people aged 50+, which is one of the areas of extensive scientific interests and research of work pedagogy. Good practices in the area of recruitment and professional development of people 50 + presents Professor Franciszek Szlosek and his professional activity.