+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Interdisciplinary e-collaboration tools

Ewa KOZŁOWSKA

Narzędzia interdyscyplinarnej e-współpracy

Słowa kluczowe: współpraca interdyscyplinarna, współpraca online, Moodle, e-technologie, rozwój zawodowy, uczenie się przez całe życie.

Key words: interdisciplinary collaboration, online collaboration, Moodle, e-technologies, professional development, lifelong learning.

Streszczenie: W projektach interdyscyplinarnych niezwykle ważnym czynnikiem jest aktywne konsultowanie i bezpośrednie zastosowanie relatywnie nowo powstałej dziedziny zwanej współpracą interdyscyplinarną. Nawiązywanie interdyscyplinarnej współpracy przynosi wiele korzyści, jednakże niejednokrotnie wiąże się z licznymi problemami i niedogodnościami, a także koniecznością ciągłego doszkalania się i rozszerzania kompetencji zawodowych. Na podstawie przeglądu dostępnych programów oraz różnego rodzaju platform wspierających współpracę i edukację online dokonano porównania dostępnych narzędzi współpracy i zaproponowano rozwiązanie opierające się na platformie LMS Moodle. W celu sprawdzenia przydatności i poprawności działania wybranego rozwiązania nawiązano współpracę z przedstawicielami środowisk technicznych, medycznych i biznesowych w celu utworzenia grupy testowej. Zebrane informacje posłużyły do sformułowania wniosków oraz do powstania instrukcji przygotowującej wybrane oprogramowanie do potrzeb e-współpracy interdyscyplinarnej.