РЕДАКЦИЯ

dr Krzysztof Symela – ITeE – PIB, (redaktor naczelny)
prof. dr hab. Waldemar Furmanek – Uniwersytet Rzeszowski
dr Dorota Koprowska ITeE – PIB, (z-ca redaktora naczelnego)
dr Katarzyna Pladys – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
dr hab. Czesław Plewka, prof. PK
prof. dr hab. Ewa Przybylska, – UMK
dr Małgorzata Szpilska – ITeE – PIB
dr hab. Henryk Bednarczyk, prof. ITeE – PIB, (z-ca redaktora naczelnego)
mgr Joanna Tomczyńska, – ITeE – PIB (sekretarz)

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
Redakcja "Edukacja Ustawiczna Dorosłych"
ul. Pułaskiego 6/10
26-600 Radom
tel +48 (48) 36 442 41 w. 245
e-mail joanna.tomczynska@itee.radom.pl

Redaktorzy tematyczni
dr Tomasz Kupidura, mgr Katrzyna Skoczylas ITeE – PIB: andragogika, wykluczenie społeczne dorosłych, mechanizmy i programy wsparcia,
dr Dagmara Kowalik UTH, dr Małgorzata Bogaj UJK: pedagogika pracy, ustawiczna edukacja zawodowa,
dr Jolanta Religa, mgr Katarzyna Sławińska ITeE – PIB: internacjonalizacja pracy, kształcenia badań, projekty międzynarodowe,
dr hab. Daniel Kukla AJD, dr Mirosław Żurek ITeE – PIB: badania pracy, kwalifikacje i kompetencje, rozwój zawodowy, doradztwo zawodowe, rynek pracy
dr hab. Eunika Baron – Polańczyk, prof. UZ, dr hab. Henryk Noga, prof. UP Kraków: innowacyjne technologie kształcenia zawodowego, edukacja informatyczna.

Язычный редактор
dr Małgorzata Szpilska – j. polski; j. angielski
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB Radom
mgr Anna Falkiewicz – j. niemiecki
Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu
mgr Michał Nowakowski – j. hiszpański
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB Radom
dr Mirosław Żurek – j. rosyjski
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB Radom

Статистический редактор
mgr Tomasz Frankowski
Politechnika Radomska

www.edukacjaustawicznadoroslych.eu e-mail:opp@itee.radom.pl tel. +48 48 3644778
« в начало страницы

NOWY NUMER
4/2017

Download
Международный ежеквартальный научно-методический журнал
издается с 1993 года, тираж 500 экз. общий тираж 76 050 экз. www.edukacjaustawicznadoroslych.eu Журнал зарегистрирован в Министерстве науки и высшего образования – 14 баллов. Зарегистрирован в The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Copyright ITeE, 2012