ПРОГРАММНЫЙ СОВЕТ

prof. dr hab. Tadeusz Aleksander – przewodniczący
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

prof. dr Michael Auer
International Society for Engineering Education

prof. dr hab. Ryszard Gerlach
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

mgr Urszula Kowalska
Ochotniczy Hufiec Pracy, Warszawa

prof. dr hab. Tomaš Kozik
Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja

prof. dr hab. Walentyna Radkiewicz
Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy

Marek Lawinski
French National Committee for the Coordination of Apprenticeship in the Construction Sector (CCCA-BTP), Paris

dr hab. Elżbieta Sałata, prof. U-TH
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom

dr hab. Jan Saran prof. WSEiI
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin

prof. Anatoli Głazunow (Russia);

prof. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Per Paludan Hausen
European Association for the Education of Adults

prof. dr hab. Zdzisław Wołk
Uniwersytet Zielonogórskiwww.edukacjaustawicznadoroslych.eu e-mail:opp@itee.radom.pl tel. +48 48 3644778
« в начало страницы

NOWY NUMER
4/2017

Download
Международный ежеквартальный научно-методический журнал
издается с 1993 года, тираж 500 экз. общий тираж 76 050 экз. www.edukacjaustawicznadoroslych.eu Журнал зарегистрирован в Министерстве науки и высшего образования – 14 баллов. Зарегистрирован в The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Copyright ITeE, 2012