RADA PROGRAMOWA

prof. dr hab. Tadeusz Aleksander – przewodniczący
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

prof. dr Michael Auer
International Society for Engineering Education

prof. dr hab. Ryszard Gerlach
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

mgr Urszula Kowalska
Ochotniczy Hufiec Pracy, Warszawa

prof. dr hab. Tomaš Kozik
Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja

prof. dr hab. Walentyna Radkiewicz
Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy

Marek Lawinski
French National Committee for the Coordination of Apprenticeship in the Construction Sector (CCCA-BTP), Paris

dr hab. Elżbieta Sałata, prof. U-TH
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom

dr hab. Jan Saran prof. WSEiI
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin

prof. Anatoli Głazunow (Russia);

prof. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Per Paludan Hausen
European Association for the Education of Adults

prof. dr hab. Zdzisław Wołk
Uniwersytet Zielonogórskiwww.edukacjaustawicznadoroslych.eu e-mail:opp@itee.radom.pl tel. +48 48 3644778
« góra strony

NOWY NUMER
4/2017

Download
Międzynarodowy Kwartalnik
Naukowo-Metodyczny
Scientific - Research Quarterly
ukazuje się od 1993 roku, nakł. 500 egz.
łączny nakład 78 600 egz. www.edukacjaustawicznadoroslych.eu
Czasopismo punktowane MNiSzW - 14 pkt. Registetred in: (ERIH PLUS) The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences; (DOAJ) Directory of Open Access Journals; (CEJSH) The Central
European Journal of Social Sciences
and Humanities
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Copyright ITeE, 2012