KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Ryszard Bera
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski - przewodniczący
Z-ca Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

prof. Olga Oleynikova
Prezydent elect The International Journal of Vocational Education and Training – IVETA

dr hab, Maria Pawłowa, prof.U-TH
Uniwersytet Technologiczno–Humanistyczny, Radom

Ph.D. Cynthia Pellock
Associate Professor – member secretar The Career and Technical Education Research Journal

Werner Sigmund
Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger, (EVBB)

dr hab. Zofia Szarota, prof. UP
Uniwersytet Pedagogiczny im KEN, Kraków

 

www.edukacjaustawicznadoroslych.eu e-mail:opp@itee.radom.pl tel. +48 48 36 49 245
« góra strony

NOWY NUMER
4/2018
Download

Spis treści 4/2018
Międzynarodowy Kwartalnik
Naukowy
International Scientific - Research Quarterly
ukazuje się od 1993 roku, nakł. 500 egz.
łączny nakład 82 600 egz. www.edukacjaustawicznadoroslych.eu
Czasopismo punktowane MNiSzW - 14 pkt. Registetred in: (ERIH PLUS) The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences; (DOAJ) Directory of Open Access Journals; (CEJSH) The Central
European Journal of Social Sciences
and Humanities
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Copyright ITeE, 2018