SUBSKRIPTION

Die traditionelle Form: Preis für ein Exemplar 20 PLN, Subskription für ein Jahr 80 PLN.


INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI
Państwowy Instytut Badawczy - Wydawnictwo

ul. Pułaskiego 6/10 26-600 Radom
tel. (048) 3644241 w. 265
fax (048) 3644765
e-mail: kontakt@wydawnictwo-itee.radom.pl

RUCH S. A.
Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy
ul. Jana Kazimierza 31/33
01-248 Warszawa
fax (022) 53 28 707

GARMOND PRESS S.A.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Tel./fax. (022) 836 69 21

KOLPORTER S.A.
ul. Zagnańska 61
25-528 Kielce
tel. (041) 367 88 88
fax. (041) 345 15 71

POCZTA POLSKA
Centrum Sieci Pocztowej
Pl. Małachowskiego 2
00-940 Warszawa
fax. (022) 55 79 951

www.edukacjaustawicznadoroslych.eu e-mail:opp@itee.radom.pl tel. +48 48 3644778
« góra strony

NEW ISSIUE
1/2019

Download
Internationale wissenschaftlich-methodische Vierteljahresschrift wird seit 1993 veröffentlicht, Anlage 500 Exemplare.
www.edukacjaustawicznadorslych.eu Punktierte Zeitschrift vom Ministerium der Wissenschaft und Hochschulbildung – 20 Punkte Registriert in CEJSH The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Copyright ITeE, 2012