SCIENTIFIC COMMITTEE

prof. dr hab. Ryszard Bera
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski - przewodniczący
Z-ca Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

prof. Olga Oleynikova
Prezydent elect The International Journal of Vocational Education and Training – IVETA

dr hab, Maria Pawłowa, prof.U-TH
Uniwersytet Technologiczno–Humanistyczny, Radom

Ph.D. Cynthia Pellock
Associate Professor – member secretar The Career and Technical Education Research Journal

Werner Sigmund
Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger, (EVBB)

dr hab. Zofia Szarota, prof. UP
Uniwersytet Pedagogiczny im KEN, Kraków

 

www.edukacjaustawicznadoroslych.eu e-mail:opp@itee.radom.pl tel. +48 48 3644778
« top

NEW ISSIUE
4/2019

Download
Scientific-research quarterly
has been published since 1993
Circulation: 500 copies
www.edukacjaustawicznadoroslych.eu
Journal scored by The Ministry of
Science and Higher Education - 20 scores
Registered in The Central European
Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Copyright ITeE, 2012