Wydawca, współpraca, patronat

Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Pułaskiego 6/10 26-600 Radom

  • European Association for the Education of Adults

  • International Society for Engineering Education

  • Europäischer Verbande Beruflicher Bildungsträger

  • Association for Career and Technical Education Research

  • International Vocational Education and Training Association

  • Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy
    Instytut Oświaty Dorosłych w Kijowie

  • Dubnicki Technologiczny Instytut w Dubnicy nad Vahem, Słowacja

      
NEW ISSIUE
4/2019

Download
Scientific-research quarterly
has been published since 1993
Circulation: 500 copies
www.edukacjaustawicznadoroslych.eu
Journal scored by The Ministry of
Science and Higher Education - 20 scores
Registetred in: (ERIH PLUS) The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences; (DOAJ) Directory of Open Access Journals; (CEJSH) The Central
European Journal of Social Sciences
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Copyright ITeE, 2012